Nie ste prihlásený. alebo zaregistujte.

 

Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia

 

Rešpektujeme vaše súkromie. Na to, aby ste využili služby e-shopu, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na e-shop Tradag.sk, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom okrem Tradag, s.r.o., s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ako sú banky a pod. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

 

Tradag, s.r.o. poskytuje dôveryhodným tretím stranám a verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a niektoré ďalšie údaje. Tieto štatistiky však neobsahujú žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 

Údaje o vašich nákupoch na e-shop Tradag.sk

 

Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

 

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.